İşaret Dili Alfabesi – Parmak Alfabe (Resim ve Açıklamalı)

İşaret Dili İle Harfler Nasıl Gösterilir?

Türkçe Alfabemizde bulunan toplam 29 harfin her birisinin işaret dilinde bir karşılığı vardır.

Bu işaret dilini kullananlara daha çok yardımcı olmak, onlarla daha rahat iletişim kurabilmek, onların kullandığı harflerin ve kelimelerin parmak alfabesi ile nasıl gösterildiğini bilmek elbette hem onları hem de bizleri daha fazla mutlu edecektir.

Daha iyi yaşanabilir bir dünya için iletişimimizi herkes ile artırmalı ve işaret dilini kullanan insanlarımıza daha çok yardımcı olmalıyız.

Burada Türk Dil Kurumu’nun yayınlamış olduğu Parmak Alfabesi’nin nasıl yapıldığını görsel ve açıklamalı olarak anlatacağız.

A Harfi: Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık diğer parmaklar ise kapalı vaziyette olmalıdır. Sol elin işaret parmağı ise, sağ elin iki parmağının ortasından geçecek şekilde olmalıdır. Şekil olarak A harfi hayal edilir.

 

B Harfi: Başparmak ve işaret parmağı O yapar gibi birleştirilmelidir İki el resimdeki gibi yan yana getirilir.

 

C Harfi: Sağ elin işaret parmağı ve başparmak açık olmalı diğer parmaklar kapalı olmalıdır. El öne doğru hareket ettirilerek C harfi işaret edilir.

 

Ç Harfi: Sol elin işaret parmağı ve başparmak açık öbür parmaklar C Harfi yapar gibi kapalı olmalı, el öne doğru çıkarılmalıdır. Sağ el işaret parmağı açık öbür parmaklar kapalı, sağ el işaret parmağı resimdeki gibi sol elin başparmağının üzerine doğru getirilmelidir.

 

D Harfi: Sağ elin işaret ve başparmağı açık olmalı, diğer parmaklar kapalı olmalıdır ( C Harfi yapar gibi ). Sağ elin açık parmaklarının uçları, sol el işaret parmağına değecek biçimde tutulmalıdır.

 

E Harfi: Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları kapalı durumdadır. Sol elin küçük ve başparmağı kapalı diğer parmaklar açıktır. Sağ el, sol elin açık parmaklarının üzerine konur.

 

F Harfi: Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları kapalı durumdadır. Sol elin işaret ve başparmağı açık, diğer parmaklar L Harfi yapar gibi kapalı olmalı, sağ elin işaret parmağı sol elin başparmağına paralel gelecek şekilde işaret parmağının üzerine konulmalıdır.

 

G Harfi: İşaret ve başparmaklar açık, kıvrık, diğer parmaklar C Harfi yapar gibi kapalı vaziyettedir. Sol elin açık parmakları arasına sağ elin işaret parmağı getirilir ve başparmaklar üstüste konulur.

 

Ğ Harfi: İşaret ve başparmaklar açık, kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır (C  Harfi yapar gibi). Sol elin açık iki parmağı arasına sağ elin işaret parmağı getirilir. Her iki el çene altında sağa sola sallanır.

 

H Harfi: Sol elin işaret ve serçe parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık parmakların uçları aşağıyı gösterecek vaziyettedir. Sağ elin işaret parmağı, sol elin açık parmaklarının üzerine konulur.

 

I Harfi: Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları kapalı ve sağ el yüz hizasından öne doğru itililmelidir.

 

İ Harfi:  Sol elin işaret parmağı açık, sağ el ise sol elin işaret parmağının üzerinde ve sağ elin başparmağı, işaret parmağı ve orta parmağı birbirine sürtülür, şıklatılır.

 

J Harfi: Sol elin işaret ve başparmağı açık, diğer parmakları kapalı durumdadır. Sağ elin işaret parmağı ile sol elin işaret parmağından başparmağa doğru kaydırma hareketi yapılır.

 

K Harfi: Ellerin İşaret parmakları ve orta parmakları açık, diğer parmaklar kapalı olmalıdır. Sağ elin açık parmakları resimdeki gibi sol elin işaret parmağının kıvrım noktasına konur.

 

L Harfi: Sağ elin işaret parmağı ve başparmağı açık, diğer parmakları ise kapalı olmalıdır. Avuç içi dışarıya bakacak şekilde el öne doğru itilir.

 

M Harfi: Her iki elin işaret ve orta parmakları açık, diğer parmakları kapalıdır. İşaret parmaklarının uçları birleştirilir ve bir M harfi oluşturulur.

 

N Harfi: Sol elin işaret parmağı ve orta parmak açık olmalı, sağ elin ise işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı olmalıdır. İşaret parmakları birbirine dokundurulur ve N harfi oluşturulur.

 

O Harfi: Sağ elin işaret parmağı ve başparmak birbirine dokunacak şekilde, diğer parmaklar açık olmalı ve O harfi oluşturulmalıdır.

 

Ö Harfi: Sol elin işaret ve başparmağı birbirine bitişik olmalı, avuç içi karşıya bakacak şekilde olmalıdır. Sağ el, sol elin üzerinde sağa sola nokta koyar gibi şıklatılır.

 

P Harfi: Sağ elin işaret parmağı açık; orta parmak kıvrık ve işaret parmağına yaslanmış şekilde, diğer parmaklar ise kapalı durumdadır.

 

R Harfi: Sağ elin işaret parmağı açık, orta parmak kıvrık ve işaret parmağı üzerinde, diğer parmaklar ise kapalı şekildedir. Daha sonra sol elin işaret parmağı sağ orta parmağın ucuna konulur.

 

S Harfi: Her iki el işaret ve başparmakları açık, diğer parmaklar ise C Harfi yapar gibi kapalıdır. Sağ elin başparmağının ucu sol elin işaret parmağı ile birleştirilir.

 

Ş Harfi: Her iki elin işaret ve başparmakları açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ elin başparmağının ucu, sol elin işaret parmağı ile birleştirilir ve sağ elin işaret ile başparmağı şıklatılır.

 

T Harfi: Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğe parmaklar kapalıdır.

 

U Harfi: Sağ elin işaret ve başparmağı açık, diğer  parmakları ise kapalı vaziyettedir. Açık parmakların uçları yukarıyı gösterir şekilde el göğüs hizasında tutulmalıdır.

 

Ü Harfi: Sağ el işaret ve başparmağı açık, diğer parmaklar kapalı durumdadır. Parmak uçları yukarıyı gösterir şekilde el göğüs hizasında tutulur. Sol elin parmakları sağ elin üzerinde şıklatılır.

 

V Harfi: Sağ el işaret ve orta parmakları açık, diğer parmaklar ise kapalı vaziyettedir. Sağ göğüs hizasında parmak uçları yukarıyı gösterecek şekilde tutulmalıdır.

 

Y Harfi: Her iki el göğüs hizasında olmalı, sol elin işaret ve orta parmağı açık, diğer parmaklar V Harfi yapar gibi kapalı durumda olmalı ve avuç içi karşıya bakacak şekilde; sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalı olmalıdır. İşaret parmağı sol elin üzerine konur ve bu sayede bir Y harfi yapılmış olur.

 

Z Harfi: Sağ elin işaret parmağı açık diğer parmaklar ise kapalı olmalıdır. Sol elin işaret ve orta parmağı açık diğer parmaklar kapalıdır. İşaret parmağının eklem yerine sol elin işaret parmağı konur ve Z harfi oluşturulur.

Yorum Yazın