Türkiye’de Elektrik İlk Nerede, Ne Zaman Kullanıldı?

İlk Elektrik Kullanan İl, Türkiyede İlk Defa Elektrik Santrali Ne Zaman Nerede Kuruldu?

 

Cumhuriyetten önce Osmanlı Devletinde ilk defa elektrik kullanılması, ülkede elektrik kullanımına geçilmesi denildiği zaman akla ilk gelen şehir İstanbuldur. Halbuki elektrik denemelerinde böyle olmamıştır.

Osmanlı tarihinde ilk elektrik santrali kurulan şehir Tarsus olmuştur.

Tarsus’ta kurulmuş olan bu elektrik santralinin kısa tarihçesi ise şöyledir:

Bununla ilgili iki tane rivayet vardır.

Bir rivayete göre, Tarsus Belediyesinde çalışmakta olan Avusturyalı Döfler’in elektrik üretimi için gereken dinamoyu Avusturya’dan Tarsus’a getirmek istemesi ile Tarsus şehrine elektrik santrali kurulmuştur.

İkinci rivayet ise Avusturya hükümeti tarafından elektrik santrali Osmanlı Sarayına hediye verilmek istenmiş ancak II. Abdülhamit suikast endişesiyle bunu reddetmesidir.

Tarsusta elektrik tesisiyle ilgili gerekli hazırlıklar yapılmış, bu düşünülen santral Tarsus’a 1800 metre uzaklıkta bulunan Bentbaşı’na kurulmuştur.

Yapılan tüm hazırlıkların ardından 15 Eylül 1902 yılında tesis açılmış ve Tarsusta bulunan Yakup Efendi ile Sadık Paşa’nın evlerine elektrik verilmiştir.

İlgili Yazılar

Yorum Yazın